Sta jij wel eens stil bij ‘de stip op de horizon’ van jouw organisatie? Denk je na over de doelen die je over 1, 2, 3 en 5 jaar bereikt wilt hebben?

Mooi! Maar, heb je er dan ook over nagedacht hoe de wereld er dan uitziet? Een aantal trends & ontwikkelingen van nu maken dan waarschijnlijk onderdeel uit van ons dagelijks leven. Er is dan sprake van een ‘nieuw normaal’. Maar, welke trends zijn dat dan? Rijden wij over 5 jaar in elektrische & zelfrijdende auto’s? 3D-printen wij dan ons nieuwe huis? Bestelt onze koelkast dan zelf een nieuw pak melk als deze bijna op is? We weten het gewoon nog niet!

De businessmodellen van morgen zullen circulair ingestoken moeten worden!

Wat wel bekend is de urgentie om op een andere manier met onze planeet om te gaan. Essentiële grondstoffen raken op en de natuur raakt steeds verder vervuild door de wijze waarop wij gewend zijn te produceren en te consumeren. Meer dan ooit zijn wij ons ervan bewust dat het noodzakelijk is om voor onze kinderen en kleinkinderen een planeet achter te laten waarop zij ook nog prettig kunnen leven. Om dat mogelijk te maken zullen de businessmodellen van morgen (en het liefste die van vandaag) circulair ingestoken moeten worden.

Mijn vraag aan jou: Als jij een businessmodel voor de toekomst ontwerpt, heeft de circulaire economie daar dan een plek in?

Met andere woorden; staan duurzaamheid, gebruik van hernieuwbare energiebronnen en gerecyclede grondstoffen op de agenda? Of zijn je doelstellingen met name gericht op het behalen van financiële resultaten? Als dit het laatste het geval is; in deze blog inspireer ik je graag om een businessmodel te ontwerpen waarmee je niet alleen je financiële doelstellingen haalt, maar ook een wezenlijke bijdrage aan de circulaire economie levert. Want; wat wel heel duidelijk is; slim inspelen op de circulaire economie levert niet alleen een betere wereld op, maar ook betere financiële resultaten!

Ter inspiratie: circulaire economie verwerken in een Business Model Canvas

Het Business Model Canvas is een krachtige tool bij het (her)ontwerpen van je businessmodel. In 9 bouwstenen maak je snel zichtbaar op welke wijze jouw organisatie waarde creëert voor klanten. Wil jij een bijdrage leveren aan die betere wereld? Denk dan eens na hoe je jouw toekomstige businessmodel circulair kunt maken in alle 9 bouwstenen. Zou dat lukken? Hoe ziet je model er dan uit?

Klantgroepen: Zijn er (nieuwe) klantgroepen die een ‘circulaire propositie’ als meerwaarde ervaren? Dit kan vanuit hun eigen visie, maar kan ook zijn opgelegd door wet- en regelgeving.

Waardepropositie: Kun je je proposities volledig circulair maken? Bijvoorbeeld door hergebruik van grondstoffen? Maar ook schone distributie, duurzame dienstverlening en een energie neutraal hoofdkantoor?

Relatie: Door de gedeelde visie op duurzaamheid is er sprake van een sterke klantrelatie. Hierdoor wordt de klantrelatie vanzelf ook duurzamer!

Kanalen: Kun je in de distributie en communicatie zo weinig mogelijk vervuilend te werk gaan? Kun je bijvoorbeeld minder snel in de auto of het vliegtuig springen en meer digitaal en op afstand werken? Is drukwerk te vervangen door digitale communicatie? Is het wagenpark elektrisch? Kunnen producten die aan het einde van hun levenscyclus zijn weer bij de klant worden opgehaald zodat grondstoffen kunnen worden hergebruikt?

Inkomsten: Meet niet alleen je financiële inkomsten, maar ook je footprint. Kun je C02 uitstoot en afval verder reduceren? Of zelfs het afval als grondstof benutten?

Kernactiviteiten: Ben je in staat je kernactiviteiten energie neutraal, circulair en zonder vervuiling of verspilling uit te voeren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bouwkeet met zonnepanelen, elektrische taxi’s, lokaal produceren, e.d.

Key Resources: Stel je eens voor dat je niet alleen een elektrisch wagenpark en een energie neutraal hoofdkantoor hebt, maar dat je ook de enige in je sector bent die voorloopt op het gebied van het toepassen van alternatieve grondstoffen, die bovendien ook nog eens goedkoper zijn. Dan heb je ook een flinke kennisvoorsprong!

Key partners: Werk je zoveel mogelijk samen met lokale leveranciers? Die ook op een duurzame wijze werken? Kun je met key partners samenwerken die geen enorme vervuilers zijn?

Kostenstructuur: Tel uit je winst: alleen al dat energie neutrale hoofdkantoor, en de lagere inkoopkosten van die alternatieve grondstoffen zorgen voor een kostenbesparing. En ja; ik realiseer mij heel goed dat je hierin eerst moet investeren! Maar, start wel snel met investeren in deze ontwikkeling! Je maakt de wereld niet alleen een beetje beter en schoner, maar je bouwt ook een duurzaam concurrentievoordeel op.

Word jij enthousiast van een circulair businessmodel?

Ik ben benieuwd of jij enthousiast wordt van een circulair businessmodel! Denk jij erover na? Heb je al een circulair businessmodel? Wat zijn je ervaringen? Laat hieronder graag een opmerking achter als je jouw verhaal over circulaire businessmodellen wilt delen!

2020 © Copyright | Alle rechten voorbehouden | Website door: BurgeoningDevelopment