Puzzelen

Wat is een maatschappelijk businessmodel?

Een businessmodel beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt.

Dit is de definitie van Alexander Osterwalder, een Zwitserse wetenschapper die in 2010 het Business Model Canvas samen met andere businessmodel experts ontwikkelde.

Met het visuele model Business Model Canvas speelde Osterwalder in op een wereldwijde behoefte om op een strategische wijze waardecreatie van organisaties in beeld te brengen, óf verder door te ontwikkelen. In 9 bouwstenen breng je het businessmodel van 1 organisatie in beeld.

Waardecreatie tussen organisaties

Omdat waardecreatie niet alleen binnen één enkele organisatie plaatsvindt, maar ook vaak tussen organisaties, hebben ook samenwerkingsverbanden businessmodellen.

Samenwerkingsverbanden (in allerlei vormen en omvang) ontstaan vaak omdat één enkele organisatie een bepaald vraagstuk niet alleen opgelost krijgt. Het gaat vaak om complexe vraagstukken met een maatschappelijke component. Denk hierbij aan vraagstukken rondom veiligheid, diversiteit of de arbeidsmarkt.

Complex maatschappelijk vraagstuk samen oplossen


Samenwerkingsverbanden zijn vaak complex om te vormen, door te ontwikkelen én te laten voortbestaan. Het ontwerpen van een businessmodel van een samenwerkingsverband kan helpen om complexiteit te reduceren, samenwerking te bevorderen en idee-vorming te versnellen.

Hoewel het Business Model Canvas wel gebruikt kan worden om businessmodellen van samenwerkingsverbanden te ontwerpen, ontbreken er toch een aantal bouwstenen. Bovendien zijn de bouwstenen vooral gericht op het creëren van financiële waarde in plaats van maatschappelijke waarde.

Purpose Case

Om deze reden heb ik de Purpose Case ontwikkeld, een instrument om maatschappelijke businessmodellen te ontwikkelen. Met behulp van de 11 puzzelstukken van de Purpose Case kunnen de partners van het samenwerkingsverband zowel hun samenwerkingsproces vormgeven als hun toegevoegde waarde in kaart brengen. Het kan dan om zowel waarde voor de partners als maatschappelijke waarde gaan.

Eigenlijk is het woord maatschappelijk businessmodel  niet helemaal correct. Het zou eigenlijk een waardemodel moeten heten. je start immers met elkaar geen business op, maar wilt vooral samen IMPACT maken.

Wil je meer weten over de Purpose Case of hiermee zelf aan de slag? Dat kan. Lees hier verder en download gratis het model en de whitepaper hierover.