Live tekenen tijdens kick-off bijeenkomst Centrum voor Excellent Vakmanschap Vliegtuigonderhoudstechniek

Live tekenen tijdens kick-off bijeenkomst Centrum voor Excellent Vakmanschap Vliegtuigonderhoudstechniek

Live tekenen tijdens kick-off bijeenkomst Centrum voor Excellent Vakmanschap Vliegtuigonderhoudstechniek

Op 11 mei vond de kick-off bijeenkomst van ‘Centrum voor Excellent Vakmanschap Vliegtuig-onderhoudstechniek’ (CEV VOT) in Hoogerheide plaats. CEV VOT is één van de zeven vakgerichte Centrum voor Excellent Vakmanschap (CEV) die op verzoek van het Ministerie van Defensie door verschillende ROC’s in Nederland tot stand zijn gekomen ten behoeve van de in-, door- en uitstroom opleidingen voor Defensie. CEV VOT is opgezet in samenwerking tussen ROC West-Brabant, Markiezaat College en de Aircraft Maintenance & Training School rondom het vakgebied vliegtuigonderhoud. De ontwikkeling van CEV VOT is een mijlpaal voor het vormgeven van toekomstgerichte mbo-luchtvaartopleidingen in Nederland.

Centrum voor Excellent Vakmanschap als spilfunctie

Tijdens de kick-off bijeenkomst spraken vertegenwoordigers van de provincie Brabant, onderwijs en defensie. Matthijs Bobeldijk van New Business Lab tekende de diverse presentaties van deze vertegenwoordigers live mee. Uit de presentaties kwam helder naar voren dat CEV VOT een kennis- en expertisecentrum is dat voor Defensie fungeert als centrale spil in het web voor opleidingsvraagstukken. Het CEV is primair verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling voor zowel instroom als door- en uitstroom van Defensiepersoneel. Tevens vervult het CEV voor het vakgebied een coördinerende en kwaliteit borgende rol waar het gaat om de uitvoering van de opleidingen voor (aspirant) Defensiepersoneel.

Innovatie & samenwerken

Zoals ook uit de bovenstaande visual naar voren komt, is de provincie Brabant een belangrijke hotspot op het gebied van vliegtuigonderhoud. Het gebruik van nieuwe materialen zoals composieten, de koppeling met High Tech Systemen, maar zeker ook de komst van de F-35, zijn voorbeelden van innovaties in vliegtuigonderhoud in deze regio. Innovatie, behoort nadrukkelijk tot de door Defensie aan het CEV toebedeelde verantwoordelijkheden. Daarom legt het CEV direct verbindingen met het private bedrijfsleven dat actief is in de branche vliegtuigonderhoud. De partners achter het CEV VOT zijn er namelijk van overtuigd dat innovatie op het terrein van vliegtuigonderhoud om een krachtenbundeling van defensie, onderwijs en het bedrijfsleven vraagt. Meer informatie over CEV VOT is te vinden op www.cevvot.nl

Over de schrijver
Matthijs Bobeldijk heeft een bedrijfskundige achtergrond en is auteur van het boek IMPACT en ontwikkelaar van de Purpose Case, een instrument waarmee je maatschappelijke businessmodellen kunt ontwerpen. Het is de missie van Matthijs om een bijdrage te leveren aan een versnelde transitie naar de betekeniseconomie en het (beroeps)onderwijs van de toekomst.
Reactie plaatsen