Verduurzamen van een publiek-privaat samenwerkingsverband?

De meeste PPS-en hebben een subsidie of investeringsbijdrage voor een aantal jaar ontvangen. Na deze periode zal het samenwerkingsverband financieel zelfstandig, verduurzaamd, moeten zijn. Vaak vraagt de subsidiegever al in de subsidieaanvraag aan de samenwerkingspartners om in het businessplan een verduurzamingsstrategie op te nemen, een aanpak waaruit blijkt hoe een duurzaam businessmodel van de samenwerking eruit ziet.

Maar, de praktijk blijkt vaak weerbarstig. Of zoals Osterwalder vaak benadrukt: “geen enkel businessplan overleeft het eerste klantcontact.” Businessplannen zijn strategische documenten op basis waarvan investeerders, subsidiegevers en partners met elkaar aan de slag gaan, maar minutieus uitvoeren van een dergelijk plan blijkt vaak een onbegonnen en soms zelfs een zinloze strategie.

De uitdaging voor projectleiders, penvoerders en de samenwerkingspartners is om in de uitvoering zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de oorspronkelijke bedoeling van de samenwerking. Hierbij gaat het om de visie van de samenwerkingspartners op het innovatie- en/of arbeidsmarktvraagstuk dat in gezamenlijkheid is opgepakt. Vervolgens zal in de concrete uitwerking van de samenwerking blijvende toegevoegde waarde moeten ontstaan. Deze waardecreatie kan zichtbaar gemaakt worden in een businessmodel, of specifieker nog, in een Business Model Canvas.

Verduurzamen?

De term ‘verduurzamen’ kan verwarrend werken. In de context van een PPS in het beroepsonderwijs wordt hiermee niet bedoeld dat de samenwerking energieneutraal of curculair moet worden, en dat er zonnepanelen of elektrische voertuigen aangeschaft moeten worden, maar dat de samenwerking financieel zelfstandig kan voortbestaan nadat de subsidieperiode is geëindigd. De PPS moet dan ‘de eigen broek kunnen ophouden’.

2021 © Copyright | Alle rechten voorbehouden | Website door: BurgeoningDevelopment