De betekenis van de betekeniseconomie

In navolging van Betekeniseconomie in Drenthe en betekeniseconomie in Twente is op initiatief van Urban Knowmads en New Business Lab deze zomer ook Betekeniseconomie Noord-Holland gestart. Op 21 september 2018 kwam een groep geïnteresseerden in de betekeniseconomie in het Hoofd-Kantoor in Hoofddorp bijeen om stil te staan bij de betekenis van de betekeniseconomie.

“Wat maakt dat je hier bent?”

We gingen met elkaar in gesprek rondom vragen als: “Waar gaat de betekeniseconomie over? Leeft de betekeniseconomie? En bij wie dan?” Maar ook: “Wat maakt dat je hier bent?” En: Wat hebben we nodig om de betekeniseconomie verder vorm te geven? Het werd een betekenisvol gesprek en smaakt naar meer. Lees hieronder een korte samenvatting.

Betekeniseconomie vanuit verschillende perspectieven

Het woord ‘betekeniseconomie’ is een relatief nieuw en onbekend begrip waaraan iedereen zijn eigen betekenis geeft. In het gesprek kwamen twee dominante perspectieven naar boven;

1. Het perspectief van persoonlijke ontwikkeling

2. Het perspectief van duurzaamheid en circulariteit

In beide perspectieven kwam de roep naar het anders organiseren van activiteiten in bedrijven en onze samenleving naar boven. Er is een groot urgentie gevoel; we moeten zaken echt anders gaan aanpakken.

Perspectief 1: terugbrengen van de menselijke maat

Vanuit perspectief 1 is de roep om ruimte voor ontwikkeling van het individu groot. Hierbij hebben wij het dan over zaken als: ‘terugbrengen van de menselijke maat’ en ‘terug naar de bedoeling.’ Als uit recent internationaal onderzoek blijkt dat 13% van de beroepsbevolking zijn werk als betekenisloos ervaart, kun je wel stellen dat er echt iets aan de hand is.

Perspectief 2: We hebben geld te belangrijk gemaakt

Vanuit perspectief 2 gaat het gesprek juist heel erg over dat we denken en handelen vanuit geld verdienen en economische groei moeten inperken; geld is te veel een doel geworden, terwijl het niet meer dan een middel is. Hierbij komen opmerkingen naar boven als: “Waarom denken wij als mens niet meer en beter na over hoe wij de wereld runnen?” De urgentie vanuit dit perspectief wordt benadrukt door de opmerking dat “Earth overshoot day” (het moment in het jaar waarop we alle grondstoffen hebben benut) elk jaar eerder in het jaar valt; we putten in een hoog tempo de grondstoffen op aarde uit.

Positionering van betekeniseconomie?

Voor het idee om mensen meer ruimte te geven en zaken anders te organiseren was tijdens het gesprek meer draagvlak dan voor het idee dat we geld verdienen te belangrijk hebben gemaakt. Deze laatste boodschap spreekt een kleinere groep aanwezigen aan. Waar we het met elkaar wel over eens waren: zet je vanuit de betekeniseconomie niet af tegen bestaande structuren; dit is negatieve aandacht is en is niet constructief. Ook is het van belang om in de communicatie over de betekeniseconomie mensen aan te spreken die willen veranderen. Hierbij is het van belang om geen verwijten te maken, maar mensen op een speelse manier uit te dagen om vanuit hun eigen leven een bijdrage te leveren.

 Wat heeft de betekeniseconomie nodig?

De aanwezigen in deze bijeenkomst zien mogelijkheden in het verbinden, ruimte geven en zichtbaar maken van betekenisvolle initiatieven die er al lopen zodat deze in hun ontwikkeling beter gefaciliteerd kunnen worden.

Over de schrijver
Matthijs Bobeldijk heeft een bedrijfskundige achtergrond en is auteur van het boek IMPACT en ontwikkelaar van de Purpose Case, een instrument waarmee je maatschappelijke businessmodellen kunt ontwerpen. Het is de missie van Matthijs om een bijdrage te leveren aan een versnelde transitie naar de betekeniseconomie en het (beroeps)onderwijs van de toekomst.
Reactie plaatsen