Zijn we nu in transitie of niet?

Of je nu de krant openslaat, de televisie aanzet, op je werk bent, overal merk je dat er zaken niet helemaal meer kloppen. Vertegenwoordigen politici de burger eigenlijk nog wel? Is 40 uur werken eigenlijk nog van deze tijd? En waarom krijgen leerlingen klassikaal les net zoals 50 jaar geleden?

Als je goed kijkt zijn er ook andere signalen; dat zaken juist wel weer kloppen. Zo is er steeds meer aandacht voor gezond eten, het welzijn van mensen, talentontwikkeling, maar ontstaan er ook opmerkelijke samenwerkingen tussen burgers, bedrijven en overheden. Samen creëren ze waarde, in co-creatie. Zo wordt de leefbaarheid van buurten vergroot, het onderwijs samen met studenten en bedrijven vormgegeven.

Een andere ontwikkeling is dat mensen steeds meer de regie nemen over hun eigen leven, ze doen aan life-style design. Daar waar het boek Een werkweek van 4 uur van Tim Ferriss bij het verschijnen in 2010 voor veel mensen nog een interessante gedachte was, geven nu steeds meer mensen op een andere manier vorm aan hun werkende leven dan een 40-urige werkweek. Ze stappen uit de rat-race. Ontvluchten de consumptiemaatschappij. Ze maken de overstap naar een nieuwe economie.

Onze samenleving is in transitie: we bewegen van een markteconomie naar een nieuwe economie…

De tegenstellingen in onze maatschappij zijn eigenlijk niet vreemd; we bewegen ons namelijk van een ‘markteconomie’ naar een ‘nieuwe economie’. Technologische ontwikkelingen hebben afgelopen jaren elkaar in hoge snelheid opgevolgd. Digitalisering, smartphones, social media, robotisering, en dergelijke. Deze technische innovaties krijgen nu steeds meer een sociale impact, het is nu tijd voor sociale innovatie.

Wellicht heb je het boek Verandering van tijdperk, Nederland kantelt van Jan Rotmans wel eens gelezen? Zijn kernboodschap is dat ons land in transitie is. Maar ook dat we deze transitie zelf actief moeten vormgeven. Dat betekent dat we (met name systemen uit) de traditionele economie moeten loslaten, en de kans hebben om die nieuwe meer betekenisvoile economie actief samen vorm te geven.

Nog niet iedereen is zich van deze transitie bewust. Jij wel? Op het moment dat je je daarvan bewust bent worden zaken makkelijker, je hebt een keuze om de nieuwe wereld actief vorm te geven. “Je ziet het pas als je het doorhebt", zou Johan Cruijff zeggen.

Zullen we samenwerken aan nieuwe businessmodellen?

Doe je met ons mee? In de nieuwe wereld zijn nieuwe businessmodellen nodig. Businessmodellen waarin sprake is van meervoudige waardecreatie; niet meer alleen maar pure financiële waarde, maar waarde voor verschillende stakeholders. New Business Lab helpt organisaties om deze nieuwe businessmodellen vormgeven. Is jouw organisatie klaar voor de nieuwe wereld?

Over de schrijver
Matthijs Bobeldijk heeft een bedrijfskundige achtergrond en is auteur van het boek IMPACT en ontwikkelaar van de Purpose Case, een instrument waarmee je maatschappelijke businessmodellen kunt ontwerpen. Het is de missie van Matthijs om een bijdrage te leveren aan een versnelde transitie naar de betekeniseconomie en het (beroeps)onderwijs van de toekomst.