5 tips om uw PPS meer bij het onderwijs te betrekken

5 tips om uw PPS meer bij het onderwijs te betrekken

Wanneer partners uit het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een PPS starten en hun handtekeningen onder een samenwerkingsovereenkomst hebben gezet kan het ‘echte werk’ beginnen; een klein ondernemend kernteam zal het samenwerkingsverband moeten vormgeven. Vaak is het kernteam niet veel meer dan een 1 persoon die als directeur of projectleider wat administratieve ondersteuning krijgt. Het kernteam zal dus creatief, vindingrijk en zakelijk moeten opereren om een samenwerkingsverband te laten ontstaan dat op langere termijn waarde toevoegt. Eigenlijk heeft de PPS dezelfde uitdagingen als waar een startup mee te maken heeft!

Vraag: Hoe betrek ik mensen uit het onderwijs en bedrijfsleven bij de PPS?

Een belangrijke uitdaging is het organiseren van hulp; het installeren van een kernteam zodat de PPS kan groeien en daardoor meer impact kan maken. Concreet betekent dit dat er meer personen actief bij de PPS betrokken moeten worden. Dit blijkt in de praktijk een grote uitdaging. Niet alleen het betrekken van de juiste personen uit het bedrijfsleven is een stevige klus, ook personen uit het onderwijs blijken niet eenvoudig vrijgemaakt te kunnen worden. Hieronder 5 tips uit de praktijk om de juiste personen uit het onderwijs voor langere termijn bij een PPS te betrekken.

1. Stel een ondernemend en positief ingesteld kernteam samen

Zorg ervoor dat u de juiste personen bij de PPS betrekt! Mensen moeten niet alleen inhoudelijk deskundig zijn, de tijd krijgen om aan de PPS te werken, maar ook een ondernemende en positieve grondhouding hebben. Dit geldt overigens zowel voor betrokkenen uit het onderwijs als het bedrijfsleven. Waarom? Het opzetten van een PPS vraagt niet alleen om inhoudelijke kennis, maar ook specifieke vaardigheden en mindset. Bijvoorbeeld om met het bedrijfsleven in gesprek te gaan, of om tot nieuwe oplossingen te komen waarbij out-of-the box denken en handelen meer regel is dan uitzondering. Ga dus bij uw selectie het kernteam zorgvuldig te werk en onthoud de tip die vaak aan startups wordt gegeven: “Hire slow and fire fast!”

2. Beschouw docenten als klanten van de PPS

Met name in de startfase is nog niemand bekend met de PPS. Vaak is er nog geen officiële naam, geen website, en zelfs de directeur van de PPS heeft nog geen eigen werkplek. In zo’n situatie staan de beste mensen uit het onderwijs en bedrijfsleven niet direct te springen om voor de PPS te werken. Want, waarom zou je nu voor een PPS gaan werken? Het stelt immers nog weinig voor! Tip: zie docenten en andere potentiële betrokkenen als klanten! Ga in gesprek met diverse personen uit de partnerorganisaties van de PPS en ga op zoek naar ‘klantvragen’. Waarmee kun je personen echt helpen? En bent u als PPS in staat om dit als propositie aan te bieden? Denk hierbij bijvoorbeeld aan lectoren die zo drukbezet zijn dat ze geen tijd meer hebben om een bijdrage aan de PPS te leveren. Kunt u de lector ergens mee helpen? Bijvoorbeeld door het leveren van projectondersteuning? Of het uit handen nemen van gesprekken met bedrijven? Lees ook mijn blogpost over Customer Development als u meer wilt weten hoe u dit kunt aanpakken.

3. Realiseer u dat mensen werken vanuit het businessmodel van hun eigen organisatie

Een grote uitdaging voor veel PPS-en is dat betrokkenen allemaal een ‘dubbele pet’ op hebben; die van de eigen organisatie en die van de PPS. In alle gevallen zullen betrokkenen voor de belangen van de eigen organisatie opkomen; de organisatie die ook het salaris van mensen betaalt. Voordat personen voor de PPS aan de slag gaan is het verstandig om met elkaar in gesprek te gaan over mogelijk conflicterende belangen. Niet op persoonlijk niveau, maar met name op het niveau van het business model van de eigen organisatie en de PPS. Zo is het heel logisch dat docenten staan ingeroosterd om les te geven binnen de onderwijsinstelling, dat is immers hun kerntaak en het dominante business model van de onderwijsinstelling. Vraag een dergelijk persoon dus binnen de PPS niet om flexibel te zijn. Dat is hij of zij persoonlijk misschien wel, maar het business model van de eigen organisatie staat dat niet toe! Bedenk dus vooraf goed welke rollen en taken u mensen toebedeelt! Wanneer u iemand echt heel graag bij de PPS wilt betrekken kunt u altijd nog in gesprek gaan met de partnerorganisatie om iemand voor een bepaalde periode te laten vrijroosteren!

4. Bouw ook aan bekendheid en een positief imago van de PPS binnen uw partnerorganisaties

Let erop dat wanneer u het activiteiten programma van uw PPS samenstelt, u niet alleen heel enthousiast ‘naar buiten’ gaat om het verhaal van uw PPS te vertellen. Vertel ook juist intern uw verhaal! Het is niet alleen prettig om uw verhaal eerst een aantal malen intern verteld te hebben alvorens u naar buiten treedt, maar het helpt ook enorm om de betrokkenheid van mensen uit de eigen organisaties te vergroten. Vaak zijn maar weinig mensen echt op de hoogte van de start van een PPS. Zorg ervoor dat uw collega’s niet alleen via de wandelgang of een snelle mededeling in een meeting op de hoogte wordt gebracht van de PPS, maar zet actief in op het informeren van uw collega’s! De kans is heel groot dat u door het actief uitdragen van het verhaal van de PPS allerlei vraagstukken ophaalt en zelfs personen weet te werven voor uw kernteam om samen aan de slag te gaan. Er ligt namelijk een reel gevaar op de loer: beperkte interne betrokkenheid terwijl u ‘in de markt’ allerlei toezeggingen doet waarbij u uw collega’s op een later moment nog nodig heeft. dat is een vervelend uitgangspunt als u juist het bedrijfsleven als klant wilt bedienen!

5. Bekijk welke docenten, minors, vakken of onderwijsmodules geschikt zijn om met het bedrijfsleven samen aan te werken

Sommige vakken, docenten, modules zijn al extern georiënteerd, worden net opgestart, of zijn zelfs uitdagingen als het gaat om het vinden van bedrijfspartners. Houd uw oren en ogen binnen uw eigen organisaties goed open! Vaak kan een dergelijk startpunt helpen om zaken snel concreet te maken! Denk hierbij bijvoorbeeld aan opdrachten die studenten moeten uitvoeren voor bedrijven. Kan de PPS hier een rol spelen om de samenwerking met / bijdrage van het bedrijfsleven verder te intensiveren? Een docent regelt vaak alleen een gastcollege of een andere eenmalige toezegging van een bedrijf, terwijl de PPS de ruimte heeft om met een bedrijf strategisch partnership te sluiten of een opdracht te verkopen.

Heeft u nog tips voor collega’s die een PPS starten en het onderwijs actief bij de PPS willen betrekken ?

De tips die ik hierboven heb gegeven komen rechtstreeks uit de praktijk van diverse PPS-en op mbo en hbo-niveau door heel Nederland. Bent u ook bij een PPS betrokkenen heeft u met dit vraagstuk te maken? Vermeld hieronder graag nog eventuele tips voor uw collega’s!

Over de schrijver
Matthijs Bobeldijk heeft een bedrijfskundige achtergrond en is auteur van het boek IMPACT en ontwikkelaar van de Purpose Case, een instrument waarmee je maatschappelijke businessmodellen kunt ontwerpen. Het is de missie van Matthijs om een bijdrage te leveren aan een versnelde transitie naar de betekeniseconomie en het (beroeps)onderwijs van de toekomst.
Reactie plaatsen