Waarom heeft uw samenwerkingsverband bestaansrecht?

Waarom is de ene organisatie meer succesvol dan de andere organisatie? Waarom realiseren sommige mensen uitzonderlijke resultaten die door een ander bijna voor onmogelijk worden gehouden? Deze vragen stelde Simon Sinek zichzelf. Tijdens een TED-conferentie in 2009 vertelt Sinek het verhaal van de Golden Circle; echt leiders inspireren ons omdat ze met de ‘waarom-vraag’ zijn gestart: “Waarom doe ik dit?” Hieronder ziet u de video van de TED-conferentie. Waarschijnlijk heeft u de video al vaker gezien. Toch blijft het concept krachtig en inspirerend!

Golden Circle: Start with Why


Visievorming: waarom heeft onze organisatie bestaansrecht?

De Golden Circle is goed te gebruiken bij de visievorming van een organisatie. Zowel door startende als door bestaande organisaties. In deze snel veranderende wereld is het voor organisaties van belang om een krachtig kompas te hebben: een heldere visie die de de organisatie richting geeft. Klanten, medewerkers en partners moeten weten waar de organisatie voor staat en wat de stip op de horizon is. Het is van belang als directie of oprichters regelmatig de ‘waarom-vraag’ te stellen: Waarom heeft onze organisatie bestaansrecht? Uit deze vraag kan vervolgens een krachtige boodschap over de ‘stip op de horizon’ en de waarde toevoeging van de organisatie worden geformuleerd. Deze boodschap wordt vaak vertaald naar een missie, een visie en kernwaarden. Visie statements maken duidelijk waar je als organisatie naartoe wilt en de mission statement geeft in 1 krachtige zin weer waar de organisatie voor staat. Tot slot zorgen kernwaarden ervoor dat de complete organisatie in lijn werkt met de uitgangspunten van de oprichters of de directie. Het actief uitdragen van deze elementen zorgt voor een organisatiecultuur die tot uitzonderlijke resultaten leidt.

De ‘why’ van een samenwerkingsverband…

Binnen één organisatie kan visievorming al behoorlijk uitdagend zijn: lukt het de aandeelhouders, de directie, de oprichters en/of het managementteam om op één lijn te komen en een krachtige visie te ontwikkelen? Bij het starten van een publiek-private organisatie is het komen tot een eenduidige visie nog veel complexer. De verschillende aandeelhouders hebben namelijk twee belangen: het belang van de eigen organisatie en het belang van het samenwerkingsverband. Binnen de visie van de eigen organisatie moet de ruimte bestaan om te kunnen deelnemen aan het samenwerkingsverband; het is namelijk van groot belang dat de samenwerking op de strategische agenda van alle partners staat. Vervolgens zullen de aandeelhouders gezamenlijk een ‘why’ voor het samenwerkingsverband moeten formuleren.

De ‘why’ in de PPS praktijk

In juni 2013 werd na uitgebreid onderzoek door Commissie van der Touw het rapport Ruimte voor Ontwikkeling uitgebracht aan de minster van onderwijs. Op basis van het onderzoek doet de commissie een aantal constateringen; de samenwerkingsverbanden zijn goed op weg, maar er is nog ruimte voor ontwikkeling. Vervolgens werden een aantal concrete aanbevelingen gedaan. De commissie meldt het volgende over visievorming van de PPS-en:

“De commissie constateert dat een aantal Centra erin slaagt de betrokkenheid en commitment van het bedrijfsleven te waarborgen, als er een inhoudelijk doel is dat meerwaarde oplevert voor alle partners. Daar waar op basis van de inhoud met elkaar is gewerkt en niet eerst is gefocust op een samenwerkingsstructuur wordt eerder resultaat geboekt. Waar daarentegen begonnen is met het uitwerken van de structuur, loopt de samenwerking soms ernstige vertraging op.”

In de praktijk blijkt dat samenwerkingspartners met name strategische discussies starten over de samenwerkingsvormen; Welke juridische vorm kiezen wij? Hoe is de afvaardiging in het bestuur geregeld? Wie levert de directeur? Hoewel dit wezenlijke vragen zijn blijkt zowel uit de theorie als het onderzoek van de Commissie van der Touw dat het ‘starten met de waarom vraag’ de kans op succes vergroot.

Dus: waarom zou u niet met de why starten?

Over de schrijver
Matthijs Bobeldijk heeft een bedrijfskundige achtergrond en is auteur van het boek IMPACT en ontwikkelaar van de Purpose Case, een instrument waarmee je maatschappelijke businessmodellen kunt ontwerpen. Het is de missie van Matthijs om een bijdrage te leveren aan een versnelde transitie naar de betekeniseconomie en het (beroeps)onderwijs van de toekomst.
Reactie plaatsen