Impact Spot Haarlemmermeer

Terwijl wereldleiders in Glasgow bijeenkwamen voor een beter klimaat, werd er dinsdag 9 november ook door een lokale delegatie ‘impactmakers’ gepraat over wat zij kunnen doen op dit gebied. In The Farm Kitchen in Hoofddorp kwamen ondernemers, vertegenwoordigers van scholen, en maatschappelijke organisaties bij elkaar om te proberen Haarlemmermeer duurzamer en socialer te maken. Er is een intentieverklaring getekend om vaart te zetten achter de Spot Haarlemmermeer, maar concreet staat er nog niets vast.

Brainstormsessie om bestaande Haarlemmermeerse initiatieven te verbinden

Het ging dan ook om een brainstormsessie. Door de aanwezigen is onderzocht of en hoe de verschillende bestaande Haarlemmeermeerse initiatieven en ondernemers sterker met elkaar verbonden kunnen worden. Denk aan: Heel Haarlemmermeer, Hmore, ELGRA, New Business Lab, Stichting Meerwaarde, The Farm Kitchen, No Waste Decoration, NDorfine, C-Bèta, Circulair West, Hotels for Trees, Fortboerderij Dijkzicht, maar ook duurzame en sociale initiatieven vanuit het onderwijs. Projecten, stages en excursies voor leerlingen van HVC, Nova College en ROC van Amsterdam zijn hiervan een goed voorbeeld.

De drie pijlers van Impact Spot Haarlemmermeer

Het idee van Impact Spot Haarlemmermeer is om verbinding tussen de lokale impactmakers te versterken door het ontwikkelen van een impactmakersplaats, het opstarten van een community van Haarlemmermeerse impactmakers en het verbinden van lessen en projecten uit het Haarlemmermeerse onderwijs met de projecten van de impactondernemers en/of de lokale samenleving. De brainstorm werd door de twee Haarlemmermeerse Impact-ondernemers Gertjan de Jong (ELGRA) en Matthijs Bobeldijk (New Business Lab) geïnitieerd, ondersteund door Laurens Schenk namens Hmore, een netwerk van lokale en betrokken ondernemers uit Haarlemmermeer, en Dieuwertje Westerbaan, programmaleider duurzaamheid bij het ROC van Amsterdam, één van de twee mbo-scholen in Haarlemmermeer.

Waarom Impact Spot Haarlemmermeer?

Gertjan en Matthijs maken zich als impact ondernemers al langer hard voor een meer duurzaam en sociaal Haarlemmermeer. Gertjan doet dit door van Olifantsgras (Miscanthus) producten voor de circulaire economie te ontwikkelen. Denk aan biologisch afbreekbare vervangers van plastic verpakkingen. Matthijs helpt organisaties om duurzaam samen te werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Over de schrijver
Matthijs Bobeldijk heeft een bedrijfskundige achtergrond en is auteur van het boek IMPACT en ontwikkelaar van de Purpose Case, een instrument waarmee je maatschappelijke businessmodellen kunt ontwerpen. Het is de missie van Matthijs om een bijdrage te leveren aan een versnelde transitie naar de betekeniseconomie en het (beroeps)onderwijs van de toekomst.