Wat is een businessmodel?

Wat is het Business Model Canvas?

Het Business Model Canvas is een visueel format dat uit negen bouwstenen bestaat en eenvoudig en snel gebruikt kan worden om systematisch nieuwe businessmodellen te bedenken, te ontwerpen en te implementeren.


De negen bouwstenen zijn:

  1. Klantsegmenten: Welke doelgroepen bedient de organisatie?
  2. Waardeproposities: Met welke producten en/of diensten voegt de organisatie waarde toe voor de klantgroepen?
  3. Kanalen: Welke communicatie, distributie- en verkoopkanalen zet de organisatie in?
  4. Klantrelaties: Wat is de aard van de relatie die de organisatie met de klanten heeft? Digitaal? Persoonlijk? Virtueel?
  5. Inkomstenstromen: Zijn het resultaat van de waarde proposities die succesvol aan de klanten zijn aangeboden
  6. Key resources: Welke ‘assets’ zet de organisatie om het business model te kunnen realiseren?
  7. Kernactiviteiten: Welke activiteiten zijn minimaal nodig om de proposities (betaald) aan de klantgroepen te kunnen aanbieden?
  8. Key partners: Met welke organisaties wordt samengewerkt om het business model mogelijk te maken?
  9. Kostenstructuur: Welke kosten moet de organisatie in dit business model maken?

Hieronder leg ik het Business Model Canvas ook nog even in een video uit.

Waarom het Business Model Canvas gebruiken?

Het Business Model Canvas maakt het mogelijk om sneller en eenvoudig met businessmodel innovatie aan de slag te gaan. In deze snel veranderende wereld is het namelijk noodzakelijk om als organisatie te (blijven) innoveren om op langere termijn te kunnen blijven voortbestaan. Afgelopen jaren hebben steeds vaker kleine innovatieve spelers volledige sectoren compleet op zijn kop gezet door met nieuwe innovatieve businessmodellen de markt te betreden. Denk hierbij aan Spotify in de muziekindustrie, Whatsapp in de telecommarkt, Airbnb in de hotelbranche en Uber in de taximarkt.

Is het Business Model Canvas ook voor mijn organisatie geschikt?

Of jouw organisatie nu groot, klein, commercieel of niet-commercieel is, het Business Model Canvas kun je altijd gebruiken om het businessmodel van jouw organisatie te evalueren, aan te scherpen of te innoveren.

Het voordeel is dat je op 1 A4tje je organisatie in beeld brengt. Daarnaast creëert het model een ‘gemeenschappelijk taal’ tussen jou, jouw collega’s, en/of jouw klanten en samenwerkingspartners. Waarom is dat handig? Om een inhoudelijke discussie over jouw businessmodel te kunnen voeren en uiteindelijk overeenstemming te kunnen bereiken over het businessmodel dat je samen ontworpen hebt. Met simpele post-it notes kun je in een relatief korte tijd elk businessmodel letterlijk zichtbaar maken.

Wilt je toch liever hulp bij het invullen van jouw eigen Business Model Canvas? Neem dan gerust contact met mij op.

kan ik het Business Model Canvas ook voor de ontwikkeling van een businessmodel van een samenwerkingsverband gebruiken?

Het kan wel, maar het is niet ideaal. Het Business Model Canvas is vooral voor één organisatie goed bruikbaar. In het model is het lastiger om stil te staan bij zaken als 'maatschappelijke waarde', ook het zichtbaar maken van de strategie voor het verduurzamen van een samenwerkingsverband is hierin niet mogelijk. De Purpose Case leent zich hier meer voor.

Reactie plaatsen