Is onze samenleving klaar voor een ondernemers revolutie?

Is onze samenleving klaar voor een ondernemers revolutie?

Is onze samenleving klaar voor een ondernemers revolutie?

“Ons huidige arbeidsmarktsysteem past niet meer bij de tijd waarin wij leven en werken”, schrijft de Britse ondernemer Daniel Priestley in zijn boek The Entrepreneur Revolution. Het boek staat vol met interessante denkrichtingen die inspireren om verder na te denken over hoe recente trends & ontwikkelingen onze samenleving en arbeidsmarkt veranderen. Ter inspiratie deel ik graag hieronder nog meer ideeën uit zijn boek.

Inspireert jouw werk je nog?

“Nog een flink aantal mensen geven een groot deel van hun dag op om te werken voor een organisatie die hen niet inspireert”, aldus Priestley. Eigenlijk net als in de tijd van de industriële revolutie. Veel mensen werkten in een fabriek. Je moest hiervoor op vaste tijden op het fabrieksterrein aanwezig zijn. Het werk bestond voornamelijk uit taken met een repeterend karakter. Reistijd kwam er ook nog bij. En plezier maken deed je maar in het weekend, tijdens vakanties of ‘na je pensioen’.

Hoewel we lang niet meer allemaal in een fabriek werken, is nog veel van dit gedachtegoed terug te vinden in onze huidig arbeidsmarkt. Ook in deze tijd werken nog veel mensen in een niet inspirerende omgeving. Soms kan het niet anders. Toch kan het geen kwaad jezelf regelmatig af te vragen of de dingen die je doet nog wel bij je passen. Stel jezelf dan de vraag: “zou ik hieraan zijn begonnen als ik vandaag hiermee zou starten?” Het jezelf stellen van deze vraag wordt in ondernemerschapsliteratuur ook wel zero based thinking genoemd. Tegenwoordig zijn er steeds meer mogelijkheden om je carrière radicaal om te gooien. Daarover later meer. Nu terug naar de tijd voor de industriële revolutie.

Onze voorouders waren bijna allemaal ondernemers

In de tijd voor de industriële revolutie waren onze voorouders bakkers, slagers, kaarsenmakers, e.d. Er was sprake van vakmanschap en persoonlijk contact met de klant. Toen kwamen machines; stoommachines, treinen, auto’s, zaagmachines, tractoren, e.d. Vooruitstrevende personen met geld kochten deze machines en wisten daarmee hun productie en daarmee hun rijkdom te vergroten. De mensen die niet in machines investeerden gingen vaak als arbeiders in de fabrieken aan het werk van deze vooruitstrevende industriëlen.

Een nieuwe revolutie: de ondernemers revolutie!

Ook nu maakt de wereld weer een revolutie door! Het internet heeft alles veranderd. Het zorgt voor een nieuwe realiteit, bijna iedereen heeft weer hetzelfde startpunt: een stel handen en hersens en een internetverbinding die mensen in staat stelt om nieuwe dingen te creëren. Waar ook ter wereld. Totale sectoren zijn hierdoor op zijn kop gezet. Denk aan de muziekindustrie of de reisbranche die ‘hun markt’ zagen veranderen door nieuwe businessmodellen die online ontstonden.

Maak werk van je passie!

Via internet hebben wij bijna onbeperkt toegang tot nieuws, muziekkanalen en kennis. Ook kunnen we snel met nieuwe mensen in contact komen en zijn er platformen zoals marktplaats.nl, Ebay of werkspot.nl waar je producten of diensten kunt kopen en verkopen. Hierdoor ontstaan er voor veel mensen nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld om ideeën om te zetten in nieuwe producten of diensten. Geld verdienen met zaken waar je passie ligt is eigenlijk nog nooit zo goed mogelijk geweest als in onze tijd. Maar, de groep mensen die hiervan gebruikt maakt is nog relatief klein. De komende jaren za deze groep steeds groter worden. Deze fundamentele verandering in onze samenleving noemt Daniël Priestley de Entrepreneur Revolution.

Worden onze studenten opgeleid voor de ondernemers revolutie?

Bij het lezen van Entrepreneur Revolution komt bij mij direct de vraag op: leiden wij onze studenten eigenlijk al op voor deze ‘nieuwe tijd’? Of worden zij nog teveel opgeleid voor ‘banen uit het verleden’, de banen die nog teveel verbonden zijn met uitgangspunten van de industriële revolutie? Gelukkig is het Nederlandse beroepsonderwijs ook aan het veranderen. Steeds vaker wordt gesproken over het bijbrengen van 21st century skills aan studenten. Vanuit de gedachtegang van Daniël Priestley zijn dit de skills die je nodig hebt om in de ondernemers revolutie te kunnen leven en werken. Ook zorgen programma’s als Toptechniek in bedrijf en het Regionaal investeringsfonds MBO ervoor dat er nieuwe publiek private samenwerkingsverbanden ontstaan die onderwijs ontwikkelen en faciliteren dat past bij de ondernemers revolutie. Wel vraag ik mij af of het vernieuwen van het Nederlandse onderwijs(systeem) niet sneller kan en moet. Want, ook in het buitenland hebben studenten ‘handen, hersenen en een internetverbinding’. Wat nu als wij eens ‘Zero based thinking op het Nederlandse beroepsonderwijs zouden loslaten? Hoe en wat zouden we dan echt niet meer onderwijzen?

Over de schrijver
Matthijs Bobeldijk heeft een bedrijfskundige achtergrond en is auteur van het boek IMPACT en ontwikkelaar van de Purpose Case, een instrument waarmee je maatschappelijke businessmodellen kunt ontwerpen. Het is de missie van Matthijs om een bijdrage te leveren aan een versnelde transitie naar de betekeniseconomie en het (beroeps)onderwijs van de toekomst.
Reactie plaatsen