Purpose Case - puzzelstuk IMPACT

“Het gaat niet alleen om de euro’s! En ja, je hebt ze wel nodig!”

Veel impactondernemers, en anderen die het verschil willen maken, lopen vaak vast in de route van IDEE naar IMPACT. Hoe komt dat?

Omdat we opgeleid zijn in de route van IDEE naar BUSINESS.

'Impact maken' vraagt om een andere aanpak: gezamenlijk, én met oog voor andere waarden dan financiële waarden. De elf puzzelstukken van de Purpose Case helpen je om deze alternatieve route te volgen.


IMPACT

Deze week meer over het puzzelstuk IMPACT. Je kunt dit puzzelstuk in een brainstormsessie met elkaar gebruiken om het eens te worden over jullie ‘hogere doel’. Dit hogere doel vormt het fundament voor jullie samenwerking.

Dat hogere doel moet je tot in elke vezel van je lijf kunnen voelen. Anders wordt het niets. Je moet je er als mens mee kunnen verbinden. Het is namelijk het morele en langeretermijn kompas van jullie samenwerking. Als je dit puzzelstuk met elkaar helder hebt én doorleeft, geeft het richting en zorgt het voor commitment en energie om er samen iets van te maken.

Tips!

Tips voor een goede IMPACT-formulering:

  • Houdt het kort!
  • Gebruik geen beleidstaal, maar woorden waarmee je je als mens kunt verbinden. Sterk: “In onze regio doet iedereen mee.” Minder sterke formulering: “Wij werken samen aan diversiteit & inclusie”
  • Je komt (meestal niet) direct in de eerste brainstorm tot een omschrijving die direct de lading dekt. Neem er de tijd voor. Het is een creatief en collectief proces!

Samenvattend: het puzzelstuk IMPACT is het belangrijkste puzzelstuk om de boel in beweging te krijgen. Op het moment dat jij en de groep het ‘gaan voelen’ gaat er werkelijk iets gebeuren. Anders niet!

Wil je zelf met de Purpose Case aan de slag? Download hier het model en de gratis whitepaper. 

Over de schrijver
Matthijs Bobeldijk heeft een bedrijfskundige achtergrond en is auteur van het boek IMPACT en ontwikkelaar van de Purpose Case, een instrument waarmee je maatschappelijke businessmodellen kunt ontwerpen. Het is de missie van Matthijs om een bijdrage te leveren aan een versnelde transitie naar de betekeniseconomie en het (beroeps)onderwijs van de toekomst.
Reactie plaatsen